Play video
Mötet öppnas
Upprop
1. Fastställande av dagordning
2. Motion om tillgänglighet vid dammarna vid Gislaveds reningsverk
3.Motion om Fairtrade diplomering av Gislaveds kommun
6. Fråga angående hemtjänst och hemsjukvård
8. Information från revisionen
9. Utbetalning av partistöd 2019
10. Reglemente för demokratiberedningen
11. Överenskommelse om fastighetsreglering del av Anderstorp 11:114
12. Utblick 2020 och framåt, kommunen som helhet
13. Ansvarig utgivare vid webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden
14. Meddelanden

31 januari 2019 - Kommunfullmäktige

Ärende 4, 5 och 7 utgår

Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommande sändningar
Senaste

Hittar inga videoklipp