16 maj 2019 - Kommunfullmäktige

Ärende 3, 4 och 7 utgår

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Sammanfattning KF