Play video
- Mötet öppnas -
1. Fastställande av dagordning
2. Motioner
5. Valärende, entledigande av ledamot i Davidsonska donationen
6. Valärende, entledigande av nämndeman i Jönköpings Tingsrätt
8. Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter samt taxa för tillsyn avseende vissa receptfria läkemedel
9. Kommunplan 2019-2022
10. Uppföljning 1, hela kommunen
11. AB Gislavedshus specifika ägardirektiv och bolagsordning 2020
12. Gisletorp Lokaler AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 2020
13. Gislaved Energi Koncern AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 2020
14. Gislaveds Kommunhus AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 2020
15. Enter Gislaved AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 2020
16. Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2023 - Inledningsanförande
- Marie Johansson (S)
- Carina Johansson (C)
- Anton Sjödell (M)
- Mötet återupptas efter lunch
- Mattias Johansson (SD)
- Kian Andersson (WeP)
- Fredrik Sveningson (L)
- Pia Skogsberg (KD)
- Erik Andersson (K)
- Peter Bruhn (MP)
- Bengt-Ove Eriksson (V)
- Ordet fritt -
- Mötet återupptas efter paus -
- Mötet återupptas efter paus -
17. Meddelanden

16 maj 2019 - Kommunfullmäktige

Ärende 3, 4 och 7 utgår

Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommande sändningar
Senaste

Hittar inga videoklipp