Play video
- Mötet öppnas -
1. Fastställande av dagordning
2. Motioner
5. Valärende, entledigande av ledamot i Davidsonska donationen
6. Valärende, entledigande av nämndeman i Jönköpings Tingsrätt
8. Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter samt taxa för tillsyn avseende vissa receptfria läkemedel
9. Kommunplan 2019-2022
10. Uppföljning 1, hela kommunen
11. AB Gislavedshus specifika ägardirektiv och bolagsordning 2020
12. Gisletorp Lokaler AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 2020
13. Gislaved Energi Koncern AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 2020
14. Gislaveds Kommunhus AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 2020
15. Enter Gislaved AB:s specifika ägardirektiv och bolagsordning 2020
16. Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2023 - Inledningsanförande
- Marie Johansson (S)
- Carina Johansson (C)
- Anton Sjödell (M)
- Mötet återupptas efter lunch
- Mattias Johansson (SD)
- Kian Andersson (WeP)
- Fredrik Sveningson (L)
- Pia Skogsberg (KD)
- Erik Andersson (K)
- Peter Bruhn (MP)
- Bengt-Ove Eriksson (V)
- Ordet fritt -
- Mötet återupptas efter paus -
- Mötet återupptas efter paus -
17. Meddelanden
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Senaste

Hittar inga videoklipp

17 juni 2019 - Kommunfullmäktige

Ärende 2, 3, 5 och 6 utgår

16 maj 2019 - Kommunfullmäktige

Ärende 3, 4 och 7 utgår

25 april 2019 - Kommunfullmäktige

Ärende 5, 6 o 8 utgår

28 mars 2019 - Kommunfullmäktige

Ärende 5 o 10 utgår

28 februari 2019 - Kommunfullmäktige

Ärende 6 och 7 utgår

31 januari 2019 - Kommunfullmäktige

Ärende 4, 5 och 7 utgår
Mer