Mötet öppnas
- Upprop - Val av justerare
1. Fastställande av dagordning
- Information kring minoritetslagstiftning - Lennart Rohdin
3. Nya Motioner
4. Interpellationer
6. Valärende, nämndemän till Jönköpings Tingsrätt
7. Valärende, entledigande som ersättare i Kommunfullmäktige
8. Valärende, val av ledamot och ersättare i demokratiberedningen
9. Valärende, entledigande som ersättare i bygg- och miljönämnden
10. Valärende, entledigande som styrelseledamot i stiftelsen Isabergstoppen
11. Valärende, entledigande som ersättare i stiftelsen Isabergstoppen
12. Valärende, entledigande som ersättare i fastighet- och servicenämnden
13. Valärenden
14. Utbetalning av partistöd 2020
16. Meddelanden

28 januari 2020 - Kommunfullmäktige

Ärende 5 och 15 utgår

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018

Hittar inga videoklipp