Play video
Mötet öppnas
Upprop
1. Fastställande av dagordning
2. Film om ett hållbart Gislaveds kommun - Amra Salihovic, avdelningschef för hållbar utveckling
3. Information om de kommunala bolagens årsredovisningar
- Gislaved Energi Koncern AB - Ordförande Bengt-Anders Johansson, vice ordförande Sören Svensson och VD Hans Brunström
- Gisletorp Lokaler AB - VD Mikael Fröler och vice VD Anders Simfors
- AB Gislavedshus - V. ordförande Inga-Lill Svanberg och VD Malin Larsson
- Enter Gislaved AB - Ordförande Inger Elmståhl och VD Leif Österlind
- Gislaveds kommunhus AB - Ordförande Carina Johansson och VD Malin Aronsson
4. Motion angående kanininvasion i Gislaveds kommun
6. Interpellation angående struktursatsning för vård -och omsorgspersonal
7. Nya Interpellationer
8. Fråga
9. Valärende, val av ledamöter och suppleanter till Enter Gislaved AB
11. Information från revisionen
12. Gisletorp Lokaler AB, ansökan om kommunal borgen
13. Meddelanden

28 mars 2019 - Kommunfullmäktige

Ärende 5 o 10 utgår

Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommande sändningar
Senaste

Hittar inga videoklipp