Play video
- Mötet öppnas - Val av justerare
1. Fastställande av dagordning
- Upprop -
2. Svar på motion om inrättande av en social investeringsfond i Gislaveds kommun
- Ajournering - Problem med ljud
- Mötet återupptas
5. Svar på fråga angående entledigandet av AB Gislavedshus VD
8. Nya Valärenden
9. Information från revisionen
10. Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Stiftelsen Isabergstoppen
11. Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Stiftelsen Torghuset
12. Årsredovisning och revisionsberättelse 2016, Stiftelsen Gisleparken
13. Arbetsordning för kommunfullmäktige
14. Reglemente för revisionen
15. Uppdragsbeskrivning för parlamentariska kommittén inför översyn av nämndorganisation, arbetssätt för förtroendevalda och ersättningar till förtroendevalda i samband med ny mandatperiod 2019-2022
7. Valärende, val av ledamöter och ersättare till parlamentariska kommittén -
16. Gislaved Energi elnät AB, ansökan om kommunal borgen för utökat investeringsbehov
17. Beredskap, deltidsstationen i Hestra - forts. i del 2

18 maj 2017 - DEL 1

18 maj 2017 - DEL 1

Direktsändning
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Senaste

Hittar inga videoklipp

Kommunfullmäktige 21 november 2019
Kommunfullmäktige kallas till sammanträde som börjar torsdagen den 21 november 2019, klockan 10:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved