Play video
Mötet öppnas
Upprop
1. Fastställande av dagordning
2. Motion angående samarbetet med Åkesson Managementkonsult
3. Nya Motioner - Motion angående budgetprocessen i Gislaveds kommun
5. Fråga - Angående nya arbetsmarknadsorganisationen
6. Valärende, entledigande av ersättare i barn- och utbildningsnämnden
7. Valärende, val av ledamot till Davidsonska donationen, Södra Hestra
8. Nya Valärenden - Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i Gisletorp lokaler AB
10. Ansökan om tilläggsanslag till räddningsnämnden
11. Nya taxor för matabonnemang, matdistribution samt priser i socialnämndens restauranger
12. Antagande av detaljplan för del av Åtterås 19:298 m.fl. Åtteråsskolan i Smålandsstenar
13. Meddelanden

29 augusti 2019 - Kommunfullmäktige

Ärende 4 och 9 utgår

Direktsändning
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Senaste

Hittar inga videoklipp

Kommunfullmäktige 21 november 2019
Kommunfullmäktige kallas till sammanträde som börjar torsdagen den 21 november 2019, klockan 10:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved