26 september 2019 - Kommunfullmäktige OBS! Fel datum vid intro och i pauser...

Ärende 3 och 4 utgår

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Sammanfattning KF