Mötet öppnas
1. Fastställande av dagordning
2. Nya Motioner
5. Val av nämndemän till Jönköpings tingsrätt 2020-2023
6. Valärende, Entledigande av ledamot i Gisleparkens styrelse, demokratiberedningen och kommunfullmäktige, samt nämndeman i Tingsrätten
7. Valärenden, ersättare till barn-och utbildningsnämnden
8. Valärenden - Ledamot i Gisletorp Lokaler AB
9. Information från revisionen 2019 - Nena Stamenkovic (S), ordförande revisionen
10. Svar på motion om tillgänglighet vid dammarna
11. Svar på motion angående digital lekplats
12. Utmaningsrätt
- Förhandlingarna återupptas efter paus
13. Finanspolicy för Gislaveds kommun
13. Meddelanden

26 september 2019 - Kommunfullmäktige OBS! Fel datum vid intro och i pauser...

Ärende 3 och 4 utgår

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018