Mötet öppnas - Upprop
1. Fastställande av dagordning
3. Motion angående cykelväg mellan Reftele och Smålandsstenar
4. Motion om Fairtrade diplomering av Gislaveds kommun
5. Motion gällande att stoppa Matsvinnet i Gislaveds kommun
6. Motion gällande Utemiljö i förskolor
9. Valärenden, Entledigande i demokratiberedningen
10. Valärende, entledigande i Jönköpings Tingsrätt
12. Avsiktsförklaring mellan Gislaveds kommun och BYGGA GWG
13. Revidering av taxa 2019 för anpassning till EU:s nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen
14. Sammanträdesplan 2020
15. Taxor 2020
16. Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2023
- Gruppledaranförande - Marie Johansson (S)
- Carina Johansson (C)

21 nov Del 1 10:00-12:00 - 21 november 2019 Kommunfullmäktige - Innehåller Marie Johanssons (S) och Carina Johanssons (C) inledningsanförande

Ärende 2, 7, 8 och 11 utgår

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018

Hittar inga videoklipp