21 nov Del 1 10:00-12:00 - 21 november 2019 Kommunfullmäktige - Innehåller Marie Johanssons (S) och Carina Johanssons (C) inledningsanförande

Ärende 2, 7, 8 och 11 utgår