Play video
Mötet öppnas
Upprop
1. Fastställande av dagordning
2. Motion angående jämställd fördelning av ekonomiska stöd
3. Motion angående digital lekplats
4. Motion angående hedersrelaterat våld och förtryck
5. Ny Motion - Motion om klimatväxling och revidering av resepolicy
8. Valärenden
9. Information från revisionen
10. Fördelning av statsbidrag för bostadsbyggande
11. Bolagsordning för Gislaveds Kommunhus AB
12. Bolagsordning för Enter Gislaved AB
13. Bolagsordning för AB Gislavedshus
14. Bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB
15. Bolagsordning för Gislaved Energi Koncern AB med dotterbolag
16. Meddelanden
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Senaste

Hittar inga videoklipp

17 juni 2019 - Kommunfullmäktige

Ärende 2, 3, 5 och 6 utgår

16 maj 2019 - Kommunfullmäktige

Ärende 3, 4 och 7 utgår

25 april 2019 - Kommunfullmäktige

Ärende 5, 6 o 8 utgår

28 mars 2019 - Kommunfullmäktige

Ärende 5 o 10 utgår

28 februari 2019 - Kommunfullmäktige

Ärende 6 och 7 utgår

31 januari 2019 - Kommunfullmäktige

Ärende 4, 5 och 7 utgår
Mer