Play video
Mötet öppnas
Upprop
1. Fastställande av dagordning
2. Motion angående jämställd fördelning av ekonomiska stöd
3. Motion angående digital lekplats
4. Motion angående hedersrelaterat våld och förtryck
5. Ny Motion - Motion om klimatväxling och revidering av resepolicy
8. Valärenden
9. Information från revisionen
10. Fördelning av statsbidrag för bostadsbyggande
11. Bolagsordning för Gislaveds Kommunhus AB
12. Bolagsordning för Enter Gislaved AB
13. Bolagsordning för AB Gislavedshus
14. Bolagsordning för Gisletorp Lokaler AB
15. Bolagsordning för Gislaved Energi Koncern AB med dotterbolag
16. Meddelanden

28 februari 2019 - Kommunfullmäktige

Ärende 6 och 7 utgår

Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Kommande sändningar
Senaste

Hittar inga videoklipp