Play video
Mötet återupptas - Ärende 17 Beredskap, deltidsstationen i Hestra
Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2021
Inledningsanförande - Gruppledare - Marie Johansson (S)
- Maria Gullberg Lorentsson (M)
- Carina Johansson (C)
- Anders Gustafsson (SD)
- Lennart Kastberg (KD)
- Fredrik Sveningsson (L)
- Peter Bruhn (MP)
- Marie Lackenbauer (V)
- Erik Andersson (K)
Mötet återupptas efter paus - Fredrik Sveningsson (L)

18 maj 2017 - DEL 2

18 maj 2017 - DEL 2

Direktsändning
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Senaste

Hittar inga videoklipp

Kommunfullmäktige 21 november 2019
Kommunfullmäktige kallas till sammanträde som börjar torsdagen den 21 november 2019, klockan 10:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved