Play video
- Mötet öppnas -
Upprop
1. Fastställande av dagordning
Ärende 5, 7, 8 ,9 utgår
2. Svar på motion om att återöppna Östergården som korttidsboende
3. Svar på motion om det förebyggande arbetet mot droger bland unga
4. Svar på motion gällande utredning angående sim- och sporthallar i Gislaveds kommun
6. Svar på interpellation angående förskolans förutsättningar att fullfölja sitt pedagogiska uppdrag i Gislaveds kommun
10. Information från revisionen
Sven Nilsson, ledamot revisionen
11. Gislaveds kommuns integritetspolicy
12. Extra partistöd för folkomröstning gällande placering av sim- och badanläggning i Gislaveds kommun
13. Försäljning av industritomt Slangen 2
14. Försäljning av del av Fägerhult 2:84, Smålandsstenar
15. Nyttjanderättsavtal på fastigheten del av Bjärsved 1:109
16. Köp av fastigheten Åtterås 3:18 i Smålandsstenar
17. Antagande av detaljplan för området Gisle i Gislaved, Kvarteret Boken och del av fastigheten Gislaved 1:27 m.fl.
18. Meddelanden

27 september 2018 - Kommunfullmäktige

27 september 2018 - Kommunfullmäktige

Direktsändning
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Senaste

Hittar inga videoklipp

Kommunfullmäktige 21 november 2019
Kommunfullmäktige kallas till sammanträde som börjar torsdagen den 21 november 2019, klockan 10:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved