- Anton Sjödell (M)
- Mattias Johansson (SD)
- Tommy Östring (WeP)
- Mattias Fjellander (KD)
- Fredrik Sveningson (L)
- Erik Andersson (K)
- Bengt-Ove Eriksson (V)
- Peter Bruhn (MP)
Mötet återupptas efter paus - ORDET FRITT -
- Mötet återupptas efter paus

21 nov Del 2 13:00 - 18:00 21 november 2019 Kommunfullmäktige Forts. inledningsanförande gruppledare

21 nov Del 2 13:00 - 18:00 21 november 2019 Kommunfullmäktige Forts. inledningsanförande gruppledare

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018

Hittar inga videoklipp