Play video
- Mötet öppnas - Upprop
1. Fastställande av dagordning
- Flaggceremoni - Finska föreningen
2. Information och genomgång av voteringssystem
8. Svar på motion om att införa 6- timmars arbetsdag (Obs! fel ärende visas i början.)
9. Svar på motion om att omvandla moduler och köpa in/hyra nya moduler till bostäder
10. Svar på motion om körkort på gymnasiet
11. Svar på motion om konstnärlig utsmyckning
12. Ekonomistyrningsprinciper för kommunfullmäktige
13. Överlåtelseavtal Gislaveds kommun och kommunalförbundet Samverkan, Återvinning och miljö, SÅM
14. Förvärv av Anderstorp 9:233 och Anderstorp 9:309
15. Ansökan om kommunalt bidrag till Trivagården, Skeppshult
16. Meddelanden

14 december 2017 Gislaved kommunfullmäktige

14 december 2017 Gislaved kommunfullmäktige

Direktsändning
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Senaste

Hittar inga videoklipp

Kommunfullmäktige 21 november 2019
Kommunfullmäktige kallas till sammanträde som börjar torsdagen den 21 november 2019, klockan 10:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved