24 oktober 2019 - Kommunfullmäktige

Ärende 4 och 6 utgår

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018
Sammanfattning KF